Otázky ke zkoušce z Interny

Zkouška začíná od 13.00 na klinice, kde je vypsán předseda komise.
Rozpis ke zkouškám zde.

Otázky

Podle oborů

    KARDIOLOGIE A ANGIOLOGIE
  1. Arteriální hypertenze
  2. Sekundární arteriální hypertenze
  3. Léčba arteriální hypertenze - základní třídy antihypertenzív, hlavní vlastnosti
  4. Rizikové faktory aterosklerózy; posouzení celkového kardiovaskulárního rizika
  5. Ischemická choroba srdeční - patogeneze, klinické formy
  6. Chronická ischemická choroba srdeční (ICHS)
  7. Léčba chronické ICHS
  8. Nestabilní angina pectoris, akutní infarkt myokardu bez ST elevací
  9. Akutní infarkt myokardu s ST elevacemi
  10. Léčba akutních koronárních syndromů
  11. Komplikace infarktu myokardu
  12. Mitrální stenóza a mitrální regurgitace
  13. Aortální stenóza a aortální regurgitace
  14. Aneuryzma a disekce aorty
  15. Onemocnění chlopní pravého srdce
  16. Onemocnění perikardu; srdeční tamponáda
  17. Myokarditidy
  18. Kardiomyopatie
  19. Infekční endokarditida
  20. Chronické srdeční selhání
  21. Léčba chronického srdečního selhání
  22. Akutní srdeční selhání; plicní edém
  23. Bradyarytmie a raménkové blokády
  24. Supraventrikulární arytmie
  25. Komorové arytmie
  26. Fibrilace síní, její komplikace a léčba
  27. Principy léčby arytmií
  28. Oběhová zástava a kardiopulmonální resuscitace
  29. Šok
  30. Synkopa, kolaps
  31. Plicní embolie
  32. Plicní hypertenze; cor pulmonale
  33. Onemocnění hlubokého žilního systému; trombóza hlubokých žil
  34. Onemocnění povrchového žilního systému
  35. Varixy dolních končetnin; chronická žilní insuficience
  36. Akutní formy tepenné ischemie
  37. Ischemická choroba dolních končetin
  38. Onemocnění mozkových cév; cévní mozkové příhody

    GASTROENTEROLOGIE
  39. Nemoci jícnu
  40. Akutní a chronická gastritida a gastropatie
  41. Vředová choroba žaludku a duodena
  42. Nádory žaludku
  43. Hematemeza, meléna, enteroragie
  44. Nauzea, zvracení, singultus
  45. Malabsorpční syndrom
  46. Divertikly trávicího traktu, divertikulární choroba rektosigmatu
  47. Nespecifické střevní záněty
  48. Polypy trávicího traktu; hereditární polypózní syndromy
  49. Kolorektální karcinom
  50. Nemoci konečníku a anu
  51. Horní a dolní funkční dyspeptický syndrom
  52. Zácpa a průjem
  53. Akutní záněty žlučníku a žlučových cest
  54. Cholelitiáza a chronická cholecystitida
  55. Tumory jater a podjaterní krajiny
  56. Ikterus
  57. Virové hepatitidy
  58. Metabolické nemoci jater (nealkoholická steatohepatitida, porfyrie, Wilsonova choroba, hemochromatóza)
  59. Jaterní cirhóza
  60. Jaterní selhání
  61. Portální hypertenze; krvácení z jícnových varixů
  62. Akutní a chronická pankreatitida
  63. Karcinom slinivky břišní
  64. Nádory trávicího traktu včetně endokrinních

    ENDOKRINOLOGIE A METABOLISMUS
  65. Diabetes mellitus 1. typu
  66. Diabetes mellitus 2. typu
  67. Akutní komplikace diabetu
  68. Chronické komplikace diabetu
  69. Léčba diabetu
  70. Metabolické osteopatie. Pagetova choroba
  71. Poruchy fosfokalciového metabolismu
  72. Malnutrice
  73. Umělá výživa
  74. Hypovitaminózy
  75. Dyslipidémie
  76. Obezita
  77. Metabolický syndrom
  78. Hypotalamo-hypofyzární systém a jeho onemocnění; diabetes insipidus centralis
  79. Onemocnění adenohypofýzy
  80. Onemocnění štítné žlázy
  81. Hypertyreóza
  82. Hypotyreóza
  83. Struma, záněty štítné žlázy, nádory štítné žlázy
  84. Onemocnění příštítných tělísek
  85. Onemocnění kůry nadledvin
  86. Cushingův syndrom
  87. Adrenokortikální insuficience; zásady léčby hypokortikálních stavů
  88. Onemocnění gonád; polyglandulární syndromy (syndromy mnohočetné endokrinní neoplazie, autoimunitní polyglandulární syndromy)

    NEFROLOGIE
  89. Akutní selhání ledvin
  90. Chronická renální insuficience
  91. Glomerulonefritidy
  92. Rychle progredující glomerulonefritidy
  93. Sekundární glomerulopatie
  94. Nefrotický syndrom
  95. Tubulointersticiální nefritidy
  96. Vrozené nemoci ledvin
  97. Infekce močových cest a akutní pyelonefritida
  98. Urolitiáza
  99. Nádory ledvin
  100. Ledviny a hypertenze
  101. Ledviny a diabetes
  102. Metody náhrady funkce ledvin
  103. Poruchy metabolismu sodíku a vody
  104. Poruchy metabolismu draslíku
  105. Poruchy acidobazické rovnováhy

    PNEUMOLOGIE
  106. Akutní zánětlivá onemocnění dolních dýchacích cest
  107. Chronická bronchitida; bronchiektázie
  108. Zánětlivá onemocnění plic - pneumonie, plicní absces
  109. Tuberkulóza plic
  110. Astma bronchiale
  111. Chronická obstrukční plicní nemoc
  112. Fibrotizující plicní procesy
  113. Granulomatózní plicní procesy
  114. Onemocnění pleury
  115. Onemocnění mediastina
  116. Bronchogenní karcinom
  117. Hemoptýza
  118. Pneumotorax
  119. Respirační insuficience
  120. Urgentní stavy v pneumologii

    HEMATOLOGIE
  121. Anémie sideropenická; anémie chronických onemocnění
  122. Anemie megaloblastové, perniciozní anemie
  123. Anemie hemolytické, vrozené
  124. Anemie hemolytické, získané
  125. Dřeňové útlumy
  126. Krvácivé stavy z plazmatických příčin
  127. Autoimunní trombocytopenie
  128. Krvácivé stavy z destičkových příčin; trombocytopatie, trombocytopenie (mimo ITP)
  129. Syndrom diseminované intravaskulární koagulace
  130. Myelodysplatický syndrom
  131. Akutní leukémie
  132. Chronická lymfatická leukémie a příbuzné chorobné stavy
  133. Chronická myeloidní leukémie
  134. Nehodgkinské maligní lymfomy
  135. Hodgkinova choroba
  136. Myeloproliferativní choroby (mimo CML)
  137. Plazmocytom
  138. Monoklonální gamapatie a chorobné stavy spojené s MG; amyloidóza
  139. Trombofilní stavy
  140. Principy podpůrné léčby v hematologii
  141. Febrilní neutropenie
  142. Postup při podání transfuze; komplikace transfuzní terapie
  143. Principy účelné hemoterapie; transfuzní přípravky a krevní deriváty. Předpoklady darování krve, vyšetření dárce
  144. Hemaferezy v klinické hematologii a transfuzním lékařství

    REVMATOLOGIE A IMUNOLOGIE
  145. Revmatoidní artritida a juvenilní idiopatická artritida
  146. Ankylozující spondylartritida
  147. Reaktivní artritida a psoriatická artritida
  148. Systémový lupus erytematodes
  149. Systémová sklerodermie, polymyozitida, dermatomyozitida
  150. Sjögrenův syndrom
  151. Dnavá artritida
  152. Osteoartróza a spondylartróza
  153. Mimokloubní revmatismus
  154. Infekční artritidy
  155. Osteoporóza
  156. Léčba zánětlivých revmatických onemocnění; biologická léčba
  157. Systémové vaskulitidy
  158. Primární a sekundární imunodeficience
  159. Alergická onemocnění; lékové alergie

Duplety

    1. Synkopa, kolaps
    2. Hypovitaminózy
    1. Respirační insuficience
    2. Reaktivní artritida a psoriatická artritida
    1. Kardiomyopatie
    2. Adrenokortikální insuficience; zásady léčby hypokortikálních stavů
    1. Portální hypertenze; krvácení z jícnových varixů
    2. Dnavá artritida
    1. Ischemická choroba srdeční - patogeneze, klinické formy
    2. Autoimunní trombocytopenie
    1. Akutní infarkt myokardu s ST elevacemi
    2. Febrilní neutropenie
    1. Chronické srdeční selhání
    2. Ankylozující spondylartritida
    1. Fibrilace síní, její komplikace a léčba
    2. Hypertyreóza
    1. Mitrální stenóza a mitrální regurgitace
    2. Akutní komplikace diabetu
    1. Jaterní cirhóza
    2. Léčba zánětlivých revmatických onemocnění; biologická léčba
    1. Chronická ischemická choroba srdeční (ICHS)
    2. Monoklonální gamapatie a chorobné stavy spojené s MG; amyloidóza
    1. Bronchogenní karcinom
    2. Dřeňové útlumy
    1. Plicní embolie
    2. Poruchy metabolismu draslíku
    1. Zánětlivá onemocnění plic - pneumonie, plicní absces
    2. Anemie hemolytické, vrozené
    1. Ischemická choroba dolních končetin
    2. Hemaferezy v klinické hematologii a transfuzním lékařství
    1. Nestabilní angina pectoris, akutní infarkt myokardu bez ST elevací
    2. Primární a sekundární imunodeficience
    1. Nespecifické střevní záněty
    2. Principy podpůrné léčby v hematologii
    1. Astma bronchiale
    2. Krvácivé stavy z destičkových příčin; trombocytopatie, trombocytopenie (mimo ITP)
    1. Ikterus
    2. Rychle progredující glomerulonefritidy
    1. Aortální stenóza a aortální regurgitace?
    2. Infekční artritidy
    1. Onemocnění hlubokého žilního systému; trombóza hlubokých žil
    2. Onemocnění kůry nadledvin
    1. Rizikové faktory aterosklerózy; posouzení celkového kardiovaskulárního rizika
    2. Nehodgkinské maligní lymfomy
    1. Hemateméza, meléna, enteroragie
    2. Metody náhrady funkce ledvin
    1. Virové hepatitidy
    2. Onemocnění příštítných tělísek
    1. Arteriální hypertenze
    2. Glomerulonefritidy
    1. Tuberkulóza plic
    2. Systémová sklerodermie, polymyozitida, dermatomyozitida
    1. Cholelitiáza a chronická cholecystitida
    2. Vrozené nemoci ledvin
    1. Vředová choroba žaludku a duodena
    2. Sjögrenův syndrom
    1. Chronická obstrukční plicní nemoc
    2. Sekundární glomerulopatie
    1. Akutní a chronická pankreatitida
    2. Hodgkinova choroba
    1. Kolorektální karcinom
    2. Anemie hemolytické, získané
    1. Synkopa, kolaps
    2. Ledviny a hypertenze
    1. Respirační insuficience
    2. Tubulointersticiální nefritidy
    1. Kardiomyopatie
    2. Metabolický syndrom
    1. Portální hypertenze; krvácení z jícnových varixů
    2. Syndrom diseminované intravaskulární koagulace
    1. Ischemická choroba srdeční - patogeneze, klinické formy
    2. Myeloproliferativní choroby (mimo CML)
    1. Akutní infarkt myokardu s ST elevacemi
    2. Poruchy fosfokalciového metabolismu
    1. Chronické srdeční selhání
    2. Principy účelné hemoterapie; transfuzní přípravky a krevní deriváty. Předpoklady darování krve, vyšetření dárce
    1. Fibrilace síní, její komplikace a léčba
    2. Struma, záněty štítné žlázy, nádory štítné žlázy
    1. Mitrální stenóza a mitrální regurgitace
    2. Diabetes mellitus 1. typu
    1. Jaterní cirhóza
    2. Onemocnění gonád; polyglandulární syndromy (syndromy mnohočetné endokrinní neoplazie, autoimunitní polyglandulární syndromy)
    1. Chronická ischemická choroba srdeční (ICHS)
    2. Hypotalamo-hypofyzární systém a jeho onemocnění; diabetes insipidus centralis
    1. Bronchogenní karcinom
    2. Urolitiáza
    1. Plicní embolie
    2. Akutní leukémie
    1. Zánětlivá onemocnění plic - pneumonie, plicní absces
    2. Umělá výživa
    1. Ischemická choroba dolních končetin
    2. Alergická onemocnění; lékové alergie
    1. Nestabilní angina pectoris; akutní infarkt myokardu bez ST elevací
    2. Onemocnění adenohypofýzy
    1. Nespecifické střevní záněty
    2. Mimokloubní revmatismus
    1. Dyslipidémie
    2. Onemocnění pleury
    1. Diabetes mellitus 2. typu
    2. Myokarditidy
    1. Trombofilní stavy
    2. Onemocnění perikardu; srdeční tamponáda
    1. Metabolické osteopatie. Pagetova choroba
    2. Bradyarytmie a raménkové blokády
    1. Krvácivé stavy z plazmatických příčin
    2. Tumory jater a podjaterní krajiny
    1. Poruchy metabolismus sodíku a vody
    2. Nemoci jícnu
    1. Chronická lymfatická leukémie a příbuzné chorobné stavy
    2. Onemocnění mediastina
    1. Akutní selhání ledvin
    2. Šok
    1. Chronické komplikace diabetu
    2. Urgentní stavy v pneumologii
    1. Systémové vaskulitidy
    2. Varixy dolních končetin; chronická žilní insuficience
    1. Poruchy acidobazické rovnováhy
    2. Fibrotizující plicní procesy
    1. Plazmocytom
    2. Komplikace infarktu myokardu
    1. Osteoporóza
    2. Akutní záněty žlučníku a žlučových cest
    1. Nádory ledvin
    2. Hemoptýza
    1. Infekce močových cest a akutní pyelonefritida
    2. Metabolické nemoci jater (nealkoholická steatohepatitida, porfyrie, Wilsonova choroba, hemochromatóza)
    1. Osteoartróza a spondylartróza
    2. Infekční endokarditida
    1. Chronická myeloidní leukémie
    2. Zácpa a průjem
    1. Revmatoidní artritida a juvenilní idiopatická artritida
    2. Nemoci konečníku a anu
    1. Onemocnění štítné žlázy
    2. Onemocnění povrchového žilního systému
    1. Obezita
    2. Pneumotorax
    1. Ledviny a diabetes
    2. Jaterní selhání
    1. Chronická renální insuficience
    2. Polypy trávicího traktu; hereditární polypózní syndromy
    1. Systémový lupus erytematodes
    2. Chronická bronchitida; bronchiektázie
    1. Nefrotický syndrom
    2. Divertikly trávicího traktu; divertikulární choroba rektosigmatu
    1. Malnutrice
    2. Sekundární arteriální hypertenze
    1. Myelodysplastický syndrom
    2. Nádory trávicího traktu včetně endokrinních
    1. Anémie sideropenická; anémie chronických onemocnění
    2. Nádory žaludku a duodena
    1. Anémie megaloblastové, perniciózní anémie
    2. Akutní zánětlivá onemocnění dolních dýchacích cest
    1. Cushingův syndrom
    2. Karcinom slinivky břišní
    1. Hypotyreóza
    2. Horní a dolní funkční dyspeptický syndrom
    1. Poruchy acidobazické rovnováhy
    2. Supraventrikulární arytmie
    1. Infekce močových cest a akutní pyelonefritida
    2. Akutní srdeční selhání; plicní edém
    1. Dyslipidémie
    2. Akutní a chronická gastritida a gastropatie
    1. Trombofilní stavy
    2. Nauzea, zvracení, singultus
    1. Obezita
    2. Onemocnění chlopní pravého srdce
    1. Revmatoidní artritida a juvenilní idiopatická artritida
    2. Plicní hypertenze; cor pulmonale
    1. Osteoartróza a spondylartróza
    2. Akutní formy tepenné ischemie
    1. Chronická renální insuficience
    2. Malabsorpční syndrom
    1. Plazmocytom
    2. Onemocnění mozkových cév; cévní mozkové příhody
    1. Diabetes mellitus 2. typu
    2. Komorové arytmie
    1. Anémie sideropenická; anémie chronických onemocnění
    2. Granulomatózní plicní procesy
    1. Poruchy metabolismu sodíku a vody
    2. Oběhová zástava a kardiopulmonální resuscitace
    1. Hypotyreóza
    2. Aneurysma a disekce aorty
    1. Ledviny a diabetes
    2. Léčba arteriální hypertenze - základní třídy antihypertenziv, hlavní vlastnosti
    1. Cushingův syndrom
    2. Léčba chronické ICHS
    1. Anémie sideropenická; anémie chronických onemocnění
    2. Léčba akutních koronárních syndromů
    1. Chronická myeloidní leukémie
    2. Léčba chronického srdečního selhání
    1. Onemocnění štítné žlázy
    2. Principy léčby arytmií
    1. Astma bronchiale
    2. Léčba diabetu