Otázky ke zkoušce z Interny

Zkouška začíná od 13.00 na klinice, kde je vypsán předseda komise.
Rozpis ke zkouškám zde.

Otázky

Podle oborů

  KARDIOLOGIE A ANGIOLOGIE
 1. Arteriální hypertenze
 2. Sekundární arteriální hypertenze
 3. Léčba arteriální hypertenze - základní třídy antihypertenzív, hlavní vlastnosti
 4. Rizikové faktory aterosklerózy; posouzení celkového kardiovaskulárního rizika
 5. Ischemická choroba srdeční - patogeneze, klinické formy
 6. Chronická ischemická choroba srdeční (ICHS)
 7. Léčba chronické ICHS
 8. Nestabilní angina pectoris, akutní infarkt myokardu bez ST elevací
 9. Akutní infarkt myokardu s ST elevacemi
 10. Léčba akutních koronárních syndromů
 11. Komplikace infarktu myokardu
 12. Mitrální stenóza a mitrální regurgitace
 13. Aortální stenóza a aortální regurgitace
 14. Aneuryzma a disekce aorty
 15. Onemocnění chlopní pravého srdce
 16. Onemocnění perikardu; srdeční tamponáda
 17. Myokarditidy
 18. Kardiomyopatie
 19. Infekční endokarditida
 20. Chronické srdeční selhání
 21. Léčba chronického srdečního selhání
 22. Akutní srdeční selhání; plicní edém
 23. Bradyarytmie a raménkové blokády
 24. Supraventrikulární arytmie
 25. Komorové arytmie
 26. Fibrilace síní, její komplikace a léčba
 27. Principy léčby arytmií
 28. Oběhová zástava a kardiopulmonální resuscitace
 29. Šok
 30. Synkopa, kolaps
 31. Plicní embolie
 32. Plicní hypertenze; cor pulmonale
 33. Onemocnění hlubokého žilního systému; trombóza hlubokých žil
 34. Onemocnění povrchového žilního systému
 35. Varixy dolních končetnin; chronická žilní insuficience
 36. Akutní formy tepenné ischemie
 37. Ischemická choroba dolních končetin
 38. Onemocnění mozkových cév; cévní mozkové příhody

  GASTROENTEROLOGIE
 39. Nemoci jícnu
 40. Akutní a chronická gastritida a gastropatie
 41. Vředová choroba žaludku a duodena
 42. Nádory žaludku
 43. Hematemeza, meléna, enteroragie
 44. Nauzea, zvracení, singultus
 45. Malabsorpční syndrom
 46. Divertikly trávicího traktu, divertikulární choroba rektosigmatu
 47. Nespecifické střevní záněty
 48. Polypy trávicího traktu; hereditární polypózní syndromy
 49. Kolorektální karcinom
 50. Nemoci konečníku a anu
 51. Horní a dolní funkční dyspeptický syndrom
 52. Zácpa a průjem
 53. Akutní záněty žlučníku a žlučových cest
 54. Cholelitiáza a chronická cholecystitida
 55. Tumory jater a podjaterní krajiny
 56. Ikterus
 57. Virové hepatitidy
 58. Metabolické nemoci jater (nealkoholická steatohepatitida, porfyrie, Wilsonova choroba, hemochromatóza)
 59. Jaterní cirhóza
 60. Jaterní selhání
 61. Portální hypertenze; krvácení z jícnových varixů
 62. Akutní a chronická pankreatitida
 63. Karcinom slinivky břišní
 64. Nádory trávicího traktu včetně endokrinních

  ENDOKRINOLOGIE A METABOLISMUS
 65. Diabetes mellitus 1. typu
 66. Diabetes mellitus 2. typu
 67. Akutní komplikace diabetu
 68. Chronické komplikace diabetu
 69. Léčba diabetu
 70. Metabolické osteopatie. Pagetova choroba
 71. Poruchy fosfokalciového metabolismu
 72. Malnutrice
 73. Umělá výživa
 74. Hypovitaminózy
 75. Dyslipidémie
 76. Obezita
 77. Metabolický syndrom
 78. Hypotalamo-hypofyzární systém a jeho onemocnění; diabetes insipidus centralis
 79. Onemocnění adenohypofýzy
 80. Onemocnění štítné žlázy
 81. Hypertyreóza
 82. Hypotyreóza
 83. Struma, záněty štítné žlázy, nádory štítné žlázy
 84. Onemocnění příštítných tělísek
 85. Onemocnění kůry nadledvin
 86. Cushingův syndrom
 87. Adrenokortikální insuficience; zásady léčby hypokortikálních stavů
 88. Onemocnění gonád; polyglandulární syndromy (syndromy mnohočetné endokrinní neoplazie, autoimunitní polyglandulární syndromy)

  NEFROLOGIE
 89. Akutní selhání ledvin
 90. Chronická renální insuficience
 91. Glomerulonefritidy
 92. Rychle progredující glomerulonefritidy
 93. Sekundární glomerulopatie
 94. Nefrotický syndrom
 95. Tubulointersticiální nefritidy
 96. Vrozené nemoci ledvin
 97. Infekce močových cest a akutní pyelonefritida
 98. Urolitiáza
 99. Nádory ledvin
 100. Ledviny a hypertenze
 101. Ledviny a diabetes
 102. Metody náhrady funkce ledvin
 103. Poruchy metabolismu sodíku a vody
 104. Poruchy metabolismu draslíku
 105. Poruchy acidobazické rovnováhy

  PNEUMOLOGIE
 106. Akutní zánětlivá onemocnění dolních dýchacích cest
 107. Chronická bronchitida; bronchiektázie
 108. Zánětlivá onemocnění plic - pneumonie, plicní absces
 109. Tuberkulóza plic
 110. Astma bronchiale
 111. Chronická obstrukční plicní nemoc
 112. Fibrotizující plicní procesy
 113. Granulomatózní plicní procesy
 114. Onemocnění pleury
 115. Onemocnění mediastina
 116. Bronchogenní karcinom
 117. Hemoptýza
 118. Pneumotorax
 119. Respirační insuficience
 120. Urgentní stavy v pneumologii

  HEMATOLOGIE
 121. Anémie sideropenická; anémie chronických onemocnění
 122. Anemie megaloblastové, perniciozní anemie
 123. Anemie hemolytické, vrozené
 124. Anemie hemolytické, získané
 125. Dřeňové útlumy
 126. Krvácivé stavy z plazmatických příčin
 127. Autoimunní trombocytopenie
 128. Krvácivé stavy z destičkových příčin; trombocytopatie, trombocytopenie (mimo ITP)
 129. Syndrom diseminované intravaskulární koagulace
 130. Myelodysplatický syndrom
 131. Akutní leukémie
 132. Chronická lymfatická leukémie a příbuzné chorobné stavy
 133. Chronická myeloidní leukémie
 134. Nehodgkinské maligní lymfomy
 135. Hodgkinova choroba
 136. Myeloproliferativní choroby (mimo CML)
 137. Plazmocytom
 138. Monoklonální gamapatie a chorobné stavy spojené s MG; amyloidóza
 139. Trombofilní stavy
 140. Principy podpůrné léčby v hematologii
 141. Febrilní neutropenie
 142. Postup při podání transfuze; komplikace transfuzní terapie
 143. Principy účelné hemoterapie; transfuzní přípravky a krevní deriváty. Předpoklady darování krve, vyšetření dárce
 144. Hemaferezy v klinické hematologii a transfuzním lékařství

  REVMATOLOGIE A IMUNOLOGIE
 145. Revmatoidní artritida a juvenilní idiopatická artritida
 146. Ankylozující spondylartritida
 147. Reaktivní artritida a psoriatická artritida
 148. Systémový lupus erytematodes
 149. Systémová sklerodermie, polymyozitida, dermatomyozitida
 150. Sjögrenův syndrom
 151. Dnavá artritida
 152. Osteoartróza a spondylartróza
 153. Mimokloubní revmatismus
 154. Infekční artritidy
 155. Osteoporóza
 156. Léčba zánětlivých revmatických onemocnění; biologická léčba
 157. Systémové vaskulitidy
 158. Primární a sekundární imunodeficience
 159. Alergická onemocnění; lékové alergie

Duplety

  1. Synkopa, kolaps
  2. Hypovitaminózy
  1. Respirační insuficience
  2. Reaktivní artritida a psoriatická artritida
  1. Kardiomyopatie
  2. Adrenokortikální insuficience; zásady léčby hypokortikálních stavů
  1. Portální hypertenze; krvácení z jícnových varixů
  2. Dnavá artritida
  1. Ischemická choroba srdeční - patogeneze, klinické formy
  2. Autoimunní trombocytopenie
  1. Akutní infarkt myokardu s ST elevacemi
  2. Febrilní neutropenie
  1. Chronické srdeční selhání
  2. Ankylozující spondylartritida
  1. Fibrilace síní, její komplikace a léčba
  2. Hypertyreóza
  1. Mitrální stenóza a mitrální regurgitace
  2. Akutní komplikace diabetu
  1. Jaterní cirhóza
  2. Léčba zánětlivých revmatických onemocnění; biologická léčba
  1. Chronická ischemická choroba srdeční (ICHS)
  2. Monoklonální gamapatie a chorobné stavy spojené s MG; amyloidóza
  1. Bronchogenní karcinom
  2. Dřeňové útlumy
  1. Plicní embolie
  2. Poruchy metabolismu draslíku
  1. Zánětlivá onemocnění plic - pneumonie, plicní absces
  2. Anemie hemolytické, vrozené
  1. Ischemická choroba dolních končetin
  2. Hemaferezy v klinické hematologii a transfuzním lékařství
  1. Nestabilní angina pectoris, akutní infarkt myokardu bez ST elevací
  2. Primární a sekundární imunodeficience
  1. Nespecifické střevní záněty
  2. Principy podpůrné léčby v hematologii
  1. Astma bronchiale
  2. Krvácivé stavy z destičkových příčin; trombocytopatie, trombocytopenie (mimo ITP)
  1. Ikterus
  2. Rychle progredující glomerulonefritidy
  1. Aortální stenóza a aortální regurgitace?
  2. Infekční artritidy
  1. Onemocnění hlubokého žilního systému; trombóza hlubokých žil
  2. Onemocnění kůry nadledvin
  1. Rizikové faktory aterosklerózy; posouzení celkového kardiovaskulárního rizika
  2. Nehodgkinské maligní lymfomy
  1. Hemateméza, meléna, enteroragie
  2. Metody náhrady funkce ledvin
  1. Virové hepatitidy
  2. Onemocnění příštítných tělísek
  1. Arteriální hypertenze
  2. Glomerulonefritidy
  1. Tuberkulóza plic
  2. Systémová sklerodermie, polymyozitida, dermatomyozitida
  1. Cholelitiáza a chronická cholecystitida
  2. Vrozené nemoci ledvin
  1. Vředová choroba žaludku a duodena
  2. Sjögrenův syndrom
  1. Chronická obstrukční plicní nemoc
  2. Sekundární glomerulopatie
  1. Akutní a chronická pankreatitida
  2. Hodgkinova choroba
  1. Kolorektální karcinom
  2. Anemie hemolytické, získané
  1. Synkopa, kolaps
  2. Ledviny a hypertenze
  1. Respirační insuficience
  2. Tubulointersticiální nefritidy
  1. Kardiomyopatie
  2. Metabolický syndrom
  1. Portální hypertenze; krvácení z jícnových varixů
  2. Syndrom diseminované intravaskulární koagulace
  1. Ischemická choroba srdeční - patogeneze, klinické formy
  2. Myeloproliferativní choroby (mimo CML)
  1. Akutní infarkt myokardu s ST elevacemi
  2. Poruchy fosfokalciového metabolismu
  1. Chronické srdeční selhání
  2. Principy účelné hemoterapie; transfuzní přípravky a krevní deriváty. Předpoklady darování krve, vyšetření dárce
  1. Fibrilace síní, její komplikace a léčba
  2. Struma, záněty štítné žlázy, nádory štítné žlázy
  1. Mitrální stenóza a mitrální regurgitace
  2. Diabetes mellitus 1. typu
  1. Jaterní cirhóza
  2. Onemocnění gonád; polyglandulární syndromy (syndromy mnohočetné endokrinní neoplazie, autoimunitní polyglandulární syndromy)
  1. Chronická ischemická choroba srdeční (ICHS)
  2. Hypotalamo-hypofyzární systém a jeho onemocnění; diabetes insipidus centralis
  1. Bronchogenní karcinom
  2. Urolitiáza
  1. Plicní embolie
  2. Akutní leukémie
  1. Zánětlivá onemocnění plic - pneumonie, plicní absces
  2. Umělá výživa
  1. Ischemická choroba dolních končetin
  2. Alergická onemocnění; lékové alergie
  1. Nestabilní angina pectoris; akutní infarkt myokardu bez ST elevací
  2. Onemocnění adenohypofýzy
  1. Nespecifické střevní záněty
  2. Mimokloubní revmatismus
  1. Dyslipidémie
  2. Onemocnění pleury
  1. Diabetes mellitus 2. typu
  2. Myokarditidy
  1. Trombofilní stavy
  2. Onemocnění perikardu; srdeční tamponáda
  1. Metabolické osteopatie. Pagetova choroba
  2. Bradyarytmie a raménkové blokády
  1. Krvácivé stavy z plazmatických příčin
  2. Tumory jater a podjaterní krajiny
  1. Poruchy metabolismus sodíku a vody
  2. Nemoci jícnu
  1. Chronická lymfatická leukémie a příbuzné chorobné stavy
  2. Onemocnění mediastina
  1. Akutní selhání ledvin
  2. Šok
  1. Chronické komplikace diabetu
  2. Urgentní stavy v pneumologii
  1. Systémové vaskulitidy
  2. Varixy dolních končetin; chronická žilní insuficience
  1. Poruchy acidobazické rovnováhy
  2. Fibrotizující plicní procesy
  1. Plazmocytom
  2. Komplikace infarktu myokardu
  1. Osteoporóza
  2. Akutní záněty žlučníku a žlučových cest
  1. Nádory ledvin
  2. Hemoptýza
  1. Infekce močových cest a akutní pyelonefritida
  2. Metabolické nemoci jater (nealkoholická steatohepatitida, porfyrie, Wilsonova choroba, hemochromatóza)
  1. Osteoartróza a spondylartróza
  2. Infekční endokarditida
  1. Chronická myeloidní leukémie
  2. Zácpa a průjem
  1. Revmatoidní artritida a juvenilní idiopatická artritida
  2. Nemoci konečníku a anu
  1. Onemocnění štítné žlázy
  2. Onemocnění povrchového žilního systému
  1. Obezita
  2. Pneumotorax
  1. Ledviny a diabetes
  2. Jaterní selhání
  1. Chronická renální insuficience
  2. Polypy trávicího traktu; hereditární polypózní syndromy
  1. Systémový lupus erytematodes
  2. Chronická bronchitida; bronchiektázie
  1. Nefrotický syndrom
  2. Divertikly trávicího traktu; divertikulární choroba rektosigmatu
  1. Malnutrice
  2. Sekundární arteriální hypertenze
  1. Myelodysplastický syndrom
  2. Nádory trávicího traktu včetně endokrinních
  1. Anémie sideropenická; anémie chronických onemocnění
  2. Nádory žaludku a duodena
  1. Anémie megaloblastové, perniciózní anémie
  2. Akutní zánětlivá onemocnění dolních dýchacích cest
  1. Cushingův syndrom
  2. Karcinom slinivky břišní
  1. Hypotyreóza
  2. Horní a dolní funkční dyspeptický syndrom
  1. Poruchy acidobazické rovnováhy
  2. Supraventrikulární arytmie
  1. Infekce močových cest a akutní pyelonefritida
  2. Akutní srdeční selhání; plicní edém
  1. Dyslipidémie
  2. Akutní a chronická gastritida a gastropatie
  1. Trombofilní stavy
  2. Nauzea, zvracení, singultus
  1. Obezita
  2. Onemocnění chlopní pravého srdce
  1. Revmatoidní artritida a juvenilní idiopatická artritida
  2. Plicní hypertenze; cor pulmonale
  1. Osteoartróza a spondylartróza
  2. Akutní formy tepenné ischemie
  1. Chronická renální insuficience
  2. Malabsorpční syndrom
  1. Plazmocytom
  2. Onemocnění mozkových cév; cévní mozkové příhody
  1. Diabetes mellitus 2. typu
  2. Komorové arytmie
  1. Anémie sideropenická; anémie chronických onemocnění
  2. Granulomatózní plicní procesy
  1. Poruchy metabolismu sodíku a vody
  2. Oběhová zástava a kardiopulmonální resuscitace
  1. Hypotyreóza
  2. Aneurysma a disekce aorty
  1. Ledviny a diabetes
  2. Léčba arteriální hypertenze - základní třídy antihypertenziv, hlavní vlastnosti
  1. Cushingův syndrom
  2. Léčba chronické ICHS
  1. Anémie sideropenická; anémie chronických onemocnění
  2. Léčba akutních koronárních syndromů
  1. Chronická myeloidní leukémie
  2. Léčba chronického srdečního selhání
  1. Onemocnění štítné žlázy
  2. Principy léčby arytmií
  1. Astma bronchiale
  2. Léčba diabetu